LON12558a

Martin Parr. England. Broadstairs. From 'Common Sense'.1998

کمتر کسی به این اندازه بر جزییات بی اهمیت روزمره و ملال زندگی معاصر تمرکز و تاکید کرده است که مارتین پار. گویی او وظیفه ای بزرگتر از نشان دادن جزییات معمولی زندگی که برای مردم خالی از معنا و مفهوم است، ندارد. نزدیک شدن بی محابا به کالاها، اشیا و صورت مردم نه برای مطالعه چیستی آن ها که به خاطر اغراق در «وضعیت» ی که زندگی معاصر روی دوش آدم ها و کالاها انداخته، شگرد همیشگی مارتین پار است. اینکه مازاد تورم اشیا، خوردنی ها و کالاهای مصرفی به چه صورت و وضعیتی در فضاهای عمومی رها می شود. عکس های او لبخندی را بر لبانمان می نشاند، اما از پس این لبخند، هراس و اضطرابی نیز بر وجودمان می نشیند؛ استرس این تجمع هولناک اشیا و آدم ها در مکان های پر رفت و آمد، توریستی، ییلاقیات و هر جایی که بشر امروز با ولع و شهوتی تمام ناپذیر به تسخیر آن پرداخته است. به این ترتیب جهان پار دیالکتیکی از هجو، طنز، نکوهش و هشدار است که فهم سنتی را مورد نقد جدی خود قرار می دهد. 
او با اغراق های حاصل از جهان دو بعدی عکس و پرسپکتیوهای کمتر دیده شده نسبت به اشیا و حضور آدم ها در اماکن، مجموعه ای از فعالیت های اجتماعی را نشان می دهد که جملگی بر مفاهیم جوامع نوین و عوارض حاصل از آن – که مهم ترین آن مصرف گرایی – است تاکید می کند. نظام هایی که با استفاده از تبلیغات و اغواگری، مشوق مصرف بی رویه کالاها و اشیا هستند و ارام آرام بر فردیت انسانی غلبه می کنند و به این ترتیب کالاها و اشیا به نشانه های راستین انسان معاصر بدل می شود. وجه نمایشی، اغراق آمیز و فیگوراتیو آدم ها در صحنه های پار، ما را رو در روی این حقیقت می نشاند که این آدم های ساده زندگی دقیقا «بازیگر»ان نظام سرکایه داری هستند تا به اذن فرامین آن نظام به فعالیت کورکورانه بپردازند. البته که در چنین ساز و کاری مفاهیم ثانویه ای چون: لذت جویی، اصالت فایده، منفعت طلبی نیز در آثار پار خودنمایی می کنند.
این تجمع ابژه های تهی از معنا آن قدر در آثار عکاس تکرار می شوند که تبدیل به موتیف های برجسته او می شوند تا جهان انسان معاصر را درگیر «اقلام» بداند، گرفتار کالاهایی که می روند تا به ارزش های انسانی چیره شوند و خودشان را به عنوان پرتره جدید زندگی امروزی تثبیت کنند.

20151209125638_IMG_6878aa

20151209125638_IMG_6879a

مهلت ارسال عکس به پنجمین جشنواره ملی خانه دوست دیشب به پایان رسید و اعتماد و شوق عکاسان ایرانی شرکت کننده در این جشنواره منجر به ارسال هفده هزار و یکصد و بیست و شش عکس شد. از دقایقی پس از ساعت دوازده دیشب کار دانلود عکس های رسیده به بخش موبایلی و حرفه ای را آغاز کردیم و کماکان این عمل ادامه دارد. آن چه بیش از این استقبال اهمیت دارد پیام های انرژی بخش متعددی است که به شکل های مختلف به دست من می رسید، اگر سایت ما لحظه ای حتی دچار اختلال بود امکان نداشت عکاس بزرگواری از دور یا نزدیک با پیغامی مرا بی درنگ مطلع نکند، اگر خاطره ای با عکسی زنده می شد و یا اگر حسرتی بر دلی می ماند این احساس ها با پیامی در دایرکت یا سایت جشنواره به دست ما می رسید و حجم این مهربانی ها آن قدر زیاد بود که شاید فرصت نکرده باشم همه آن ها را پاسخ بدهم اما به واقع هم کلامی با عزیزان شرکت کننده از زیباترین لحظه های این جشنواره بود.
همچون چهار دوره گذشته، بدون دقیقه ای وقت اضافه و بدون تمدید، دریافت آثار بسته شد و پس از دانلود تمامی آثار، مراحل دسته بندی، کد گذاری، کنترل فنی و تطبیق تک تک آثار دانلود شده با عکس های موجود در هشتگ اینستاگرام توسط هیاتی پنج نفره آغاز خواهد شد و سپس هیات محترم داوران شامل: مجید سعیدی، ساسان مویدی، دکتر محمد مهدی رحیمیان، سعید محمودی ازناوه و سرکار خانم فاطمه بهبودی به قضاوت در مورد آثار این دوره خواهند پرداخت تا در نهایت حدود یکصد عکس به بخش مسابقه، کتاب و نمایشگاه راه یابد و برگزیدگان نهایی توسط این هیات مشخص شوند.
روبرو شدن با این همه قصه ی زیارت، قصه گشایش و قصه معصومیت آدم ها در قاب های این جشنواره برایم همیشه هیجان انگیز بوده است و به عکاسان شرکت کننده غبطه خورده ام که گاهی موفق به ثبت چه اتفاق بکری شده اند و چه مواجهه قریبی با موضوع داشته اند و راستی که چه قدر شعر سر ریز شده است توی بعضی از عکس ها.
از تک تک دو هزار عکاسی که با ارسال بیش از هفده هزار عکس در بخش های: موبایلی { ده هزار و هشتصد و بیست و نه عکس }، مستند { چهار هزار و پانصد و پنجاه عکس } و معماری { هزار و هفتصد و چهل و هفت عکس } ما را به حریم نگاه زیبایشان راه دادند: ممنونم.

صفحه 3 از 166
صفحه قبلی |<< << < ... 2  [3]  4  ... > >> >>| صفحه بعدی