قبل از اتفاق
Rupak_De_Chowdhuri


کرونا شاید نخستین تجربه ای است که ترس از حضور را بیش از ترس مرگ مطرح می کند، عکس «روپاک دی چادوری» تصویری بسیار عینی و دقیق از حضور حداکثری مردمی است که می روند افتراق را تجربه کنند، بی خبر از ماهیت آن و سرخوش از وضعیت قبل از کرونا. پیش از آن که کرونا این دوشادوشی را به حسرتی بزرگ در انزوای تحمیلی اش بدل کند. این تصویر ماکسیمال، اشباع و شلوغ وحدتی را نشان می دهد که جهان اجتماعی بر اساس مفاهیم و ساختارهای خود آن را بنا نهاده و اسمش را گذاشته است: زندگی مسالمت آمیز اجتماعی بی توجه به کیش و آیین و طبقه. کارگران روزمزد دوشادوش بقیه مردم؛ هر یک از صنف و طبقه ای، مشترک با هم در مساله ای به نام پیشه (و کار) که جوهر انسان را شکل می دهد، در پترنی که آن ها را در سطح عکس گسترده است و به منزله یک هستی واحد شکل می دهد؛ کلیتی کنار هم، شادان و شاید بی خبر از واقعیت روزهای پیش رو، در حال عزیمت به جایی: لابد به خانه ای: «جایی» که نامش امنیت می آورد، حتی اگر خودش از آن بی بهره باشد. پترنی از یک استمرار، یک بی نظمی در عین نظم، قبل از اتفاق، قبل از درامی که منجر به تغییر بنیادین زندگی روزمره می شود. تصویری دقیق از کنار زدن تنازعات طبقه اجتماعی که حتی اگر به فاصله چند ایستگاه و چند کیلومتر نیز باشد باز هم به آن می توان دل خوش کرد. اینجا حداقل و در همین پترن، دیگر خبری از مبارزه طبقه پایین برای بقا و تنازع طبقه بورژوا برای سلطه نیست، هویت های جدید ملبس به ماسک، پشت پنجره هایی که یک شکلی و هم سانی خود را بسان ساختاری منظم از بی نظمی بالای عکس جدا می کنند، به پرتره ای عمومی از وضعیت جدید جامعه هند تبدیل شده است. جامعه ای که خود نمادی از تنوع و تفاوت در جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیونی خود است و اینجا با یک اتوبوس شلوغ در حال بازگشت به شهرها و روستاهای خود است تا دستور دولتی قرنطینه را آغاز کند. اما جذابیت این عکس فقط این ها نیست، عکس روپاک دی چادوری به سرعت و در نگاه نخست یکی از گران ترین عکس های تاریخ عکاسی را یادآور می شود با نام واگن برقی که شصت و پنج سال پیش توسط «رابرت فرانک» در نیواورلئان ثبت شده بود، تلاشی برخاسته از سفر پانزده هزار کیلومتری  فرانک در دوران جنگ سرد در آمریکا. ثبت هایی از آمریکای در حال تغییر که اصلا شبیه تبلیغات قبلی در مورد این کشور نبود و تصویری دگرگون از فضای شهری را در آمریکا به نمایش گذاشت و در حراج های مختلف تا مبلغ ششصد و شصت و سه هزار دلار به فروش رسید.