عکس هایی از حواشی کرونا
DAVID_RYDER

عکس لوری اسپنسر را نشان می دهد که از داخل حیاط مرکز مراقبت سالمندان کرکلند با مادر هشتاد و یک ساله اش جودی تلفنی صحبت می کند. عکس دیوید رایدر یکی از تاثیرگذار ترین عکس هایی بود که در این روزها از حواشی کرونا دیدم. بحران روابط انسانی، فاصله، نیاز عاطفی و حائل شدن کرونا میان انسان و دلبستگی هایش در عکس رایدر به خوبی نمایش داده شده است. 


Science_covid19


عکس ژرارد ژولین تولید داروی مهم کلروکین را برای بیماران مبتلا به کرونا به تصویر کشیده است. 
کرونا ویروس یک خصیصه متمایز دارد: تمام تحقیقات و دستاوردهای قبلی درباره استفاده از داروهای ضد ویروس را تغییر می دهد. در شرایط بی واکسنی و روند طولانی کشف و آزمایش واکسن، معرفی دارویی که به جنگ کرونا برود غتیمتی بزرگ است.
«جیمز تودر» سرمایه گذار ارزهای دیجیتال برای اولین بار در توییتی به استفاده از داروی کلروکین که بیش از هشتاد سال برای درمان مالاریا شناخته می شد، اشاره کرد و بی علاقه نبود روی این موضوع سرمایه گذاری کند. استفاده از این دارو به جنگ جهانی دوم بر می گردد، این دارو از پوست درخت چینچونا بدست می آید: درخت ملی پرو که عامل نجات هزاران بیمار در قرن گذشته است و بر اساس اسناد موجود چند قرن پیش خواص فوق العاده این درخت در درمان بیماری ها شناخته شده و حتی در برخی از نقاشی های نقاشان پرو نیز ازدرختچه های چینچونا در پسزمینه استفاده شده است. اگرچه چین تجربه استفاده از دوازده داروی مختلف را برای مقابله با کرونا دارد، اما استفاده از کلروکین به این دلیل توسعه یافت که قیمت آن بسیار پایین تر از داروهای مشابه دیگر است. با توجه به شباهت های کرونا ویروس و ویروس سارس، در سال 2005 نیز مقاله ای توسط استوارت نیکول مبنی بر کارآیی احتمالی این دارو علیه سلول های الوده شده به ویروس سارس منتشر شده بود. پس از آن دایدر رالوت تحقیقاتی را درباره استفاده از کلروکین منتشر کرد و اشاره کرد که قیمت ارزان دارو و داده های بالینی مناسب، می تواند این دارو را برای جنگ علیه کرونا، شایسته بداند. اکنون بیمارستان های مختلف در ایران از چند پروتکل مختلف استفاده می کنند که به پروتکل های «سه دارویی» و «چهار دارویی» وزارت بهداشت مشهور است و هایدروکسی کلروکین در این پروتکل ها قرار دارد که پاسخ های خوبی نیز روی بیماران در ایران از آن دریافت شده است.