درباره عکاسی خانم سوفی کاله

sophie_calle_

5cb602a0ca6fb28babe2b3474e6c6906

هفت گناه کبیره، هفت رکن خرد، هفت طبقه جهنم، هفت چاکرای اصلی: آیا عکس های خانم «سوفی کاله» این عجایب هفت گانه را به بازی و کنایه می گیرد؟ در میان هنرمندان معاصر که ملهم از جریان هنر مفهومی دهه شصت به عکاسی می پردازند، خانم سوفی کاله برای من همواره الهام برانگیز است. دغدغه او در اغلب کارهایش مساله جاه طلبی، زیاده خواهی، تنوع طلبی و هوس رانی های بی پایان انسان امروزی است که آن ها را در قالب اشیایی که نمایشگر نوعی مصرف گرایی در دنیای امروزند، نمایش می دهد. اما همه داستان، این نیست؛ عکس های او به درستی در هیاتی قرار می گیرند که تردید مخاطب را در پذیرش اثر به عنوان دستمایه ای هنری و وجیه مورد تشکیک قرار می دهند! عکس ها شبیه کارهای دم دستی تبلیغاتی است، با کم ترین بعد، سایه های ناشیانه و انعکاس های مزاحم فراوان. اما در واقع سوفی کاله با این عکاسی، لحن کنایه آمیز خود را نسبت به عکس های تبلیغاتی دوران مدرن گسترش می دهد و تصویر رایج و متعارفی که بارها و بارها از منوهای غذای هتل ها به چشم های ما شلیک شده مورد کنایه قرار می دهد و چیدمانی را ارائه می کند که در نظر اول، بداهه و اتفاقی می نماید اما در عین حال از فروکاستن شکل ها به جوهره ناب و اصلی مفهوم مورد نظر عکاس و یک وقار کلاسیک برخوردار است، در واقع می توان گفت عکس ها میان این دو فضا در نوسان اند. در چنین ساختاری هرگونه نگاه شهودی و خیال انگیز به هنر کنار می رود و عکاس با توسل به اشیایی که می توانند نمادهایی از فرهنگ عامه باشند و نوعی از سلوک و رفتار انسان امروزی را نسبت به امیال خود نمایش دهند، سعی در ارائه ایده و مفهوم ذهنی خود دارد. اشیایی که نشانه های رفتاری از تفکر انسان امروزی را با خود همراه دارند. مجموعه سوفی کاله متشکل از هفت فریم از هفت صورت غذا است. هفت سفارش که اتفاقا در گالری نیز روی یک تاقچه کنار هم چیده شده اند و متن های معرفی عکس ها نیز در داخل یک پایه فلزی قرار گرفته، پایه ای که روی میز غذاخوری هتل ها جهت معرفی غذا ها می بینیم. اما هفت منویی که بر اساس هفت روز هفته و به رنگ دلخواه و انتخابی سفارش دهنده شان طبخ شده اند و به این دلیل «رژیم غذایی بر اساس رنگ» نام می گیرند. رویکرد آثار مبتنی بر خلق اثر در ذهن و پیش از عکاسی است، بسیار قبل تر از آن که دوربین در موقعیت عکاسی کردن قرار بگیرد؛ پیشتازی ایده و جایگزینی آن به جای نظام متعارف زیبایی شناسی دوران مدرن. سناریویی از پیش تعیین شده درباره سلوک انسان امروزی و خوردنی هایی که پرتره آدم های امروزی شده اند و جای روزهای هفته نشسته اند و برداشت ما را از شنبه، یکشنبه، دوشنبه...پنج شنبه عوض می کنند.