کتاب نقره ای
Silver_Book___Kiarang_Alaei


کتاب نقره ای | چاپ چهارم | ویلفرید بتس | ترجمه کیارنگ علایی | ناشر: حرفه هنرمند | طراح گرافیک: رضا باباجانی | در فصل اول این کتاب با عنوان تاریخ شماری به مهم ترین تحولات عکاسی در قرن های نوزدهم و بیستم پرداخته شده و به ابداعات مختلف این سال ها از هلیوگرافی تا سیستم عکاسی پیشرفته ای پی اس کداک اشاره شده است. در فصول بعدی کتاب به سرفصل هایی چون: روش سایه گراف، عکاسی لوحی، کالوتایپ، داگرئوتایپ، روش صفحه مرطوب، استریوسکوپ، روش کارت ویزیت، روش کبینه، روش نیم سایه، عکاسی سفر، عکاسی منظره، عکاسی ترتیبی، عکاسی رنگی، پیکتوریالیسم، عکاسی صریح، عکاسی دیدگاه جدید، عکاسی نوین پرتره، عکاسی مد، عکاسی سکوئنسی، دادائیسم، شادوگراف، فتومونتاژ، فتوتایپوگرافی، سوررئالیسم، آوانگارد روسی، عکاسی مدرن مطبوعاتی، انسان گرایی، مستند اجتماعی، عکاسی جنگ، عکاسی خیابانی، عکاسی فاین آرت، عکاسی انتزاعی، هنر عامه، عکاسی صحنه پردازی شده، عکاسی مستند و جریانات اخیر پرداخته شده است. کتاب در یکصد و نود دو صفحه، مصور، در شمارگان هزار نسخه و با قیمت چهل و هشت هزار تومان در کتاب فروشی های سراسر کشور توزیع شده است. در این مجال جا دارد از تلاش های فراوان «مهرداد افسری» مدیر نشر حرفه هنرمند در انتشار این کتاب قدردانی کنم.