وضعیت چهارم
IMG_0378

نمایشگاه «وضعیت چهارم» در هفتمین جشنواره مجله تجربه به عنوان بهترین نمایشگاه عکس سال گذشته انتخاب شد.

نوشتن از چیزی به نام موفقیت در دنیای پر شتاب امروز کاری بیهوده و خودستایانه است، آن کس که به حقارت خویش در دایره محدود آگاهی های نسبی اش نسبت به جهانی که بیش از نود و شش درصد آن قابل مشاهده نیست، اذعان می کند خوب می داند که «ما چو ناییم و نوا در ما ز تست». موفقیت ها شاید فقط یک دل گرمی اند از «دیده شدن» توسط عده ای متخصص یا کارشناس، نه چیزی بیش تر. یک دل خوشی و شوق. لذا این جا – و بر خلاف همیشه – دوست دارم از این دل خوشی بنویسم: وضعیت چهارم پروژه بسیار دشواری بود که مصرانه چسبید به انحنای رنج هایم، تقریبا تمام آن چه داشتم پای این نمایشگاه هزینه کردم، انتخاب این نمایشگاه در مجله معتبری چون «تجربه» به عنوان بهترین نمایشگاه عکس سال نود و هفت، دل گرم کننده است، و برای من بیشتر از گرنت دانشگاهی و جوایزی که سال گذشته دریافت کردم ارزش دارد و به این دلیل، بر خلاف جوایز قبلی، به انتشار خبر آن می پردازم، چرا که می دانم این انتخاب توسط عده زیادی از نویسندگان، منتقدان، خبرنگاران، مدیران گالری و کیوریتورها صورت گرفته است، و همین مساله اعتبارش را برای من دوچندان می کند. از تحریریه فرهیخته مجله تجربه برای راه اندازی این جشنواره خاص ممنونم و به خاطر پرونده ای که در این شماره از مجله به نمایشگاه وضعیت چهارم اختصاص دادند از خانم الهام زارع نژاد عزیز کمال سپاس را دارم، چیزی که این اتفاق را برایم شیرین تر می کند یادداشت استاد عزیز یوریک کریم مسیحی است؛ بعضی ها بی آن که هم زیستی اجتماعی طولانی با آن ها داشته باشی، از جان به تو نزدیک ترند. استاد نیز برای من چنین است و لطف ایشان ناگفته ی من می شنید. یادداشت شان در این شماره از مجله، بار سنگینی از سختی ها و کم لطفی های دوران را از دوشم برداشت و چراغ مغان بود. در پایان اذعان می کنم که توجه شما دوستان و مخاطبان به نمایشگاه اخیرم شگفت زده ام کرد، روزی نبود که از شما نوشته و نظری در فضای مجازی نبینم که همگی حاکی از تشویق و مهر بود و به واقع، همین توجه فراوان شما موجب دیده شدن نمایشگاه وضعیت چهارم شد و سخن آخر این که؛ مدیون سخاوت ها و بی دریغی های خانم نازیلا نوع بشری در انجام این پروژه دشوار هستم و قدردان شان.