ترند: پروژه ای درباره مصرف گرایی و تن آسایی
M2
عکس: مهشاد جلالیان مجیدی

sare_fattahi
عکس: ساره فتاحی


اول: راه زیادی در پیش است و از نظر من چنین نمایشگاه هایی صرفا برای تمرین عبور عکاسانِ آن، از نگاه غالب مدرنیستی به نگاه های معاصر و محک زدن تجربه هایشان در این مسیر است، نمایشگاه پیش رو آمیزه ای از آثار عکاسان با تجربه تر - که یکی دو نمایشگاه را در کارنامه خود دارند - و عکاسان کاملا نوآموزاست که از پسِ یک ترم سه ماهه مقدماتی به این تجربه دعوت شده اند. همین کار آماتوری برای من زیباست و اینکه عزیزانی که وارد فضاهای آموزشی می شوند بدانند که عکاسی چیزی فراتر از تکنیک و ابزارشناسی و ترکیب بندی است و در پروسه ای قرار بگیرند که با عشق و تفکر خالص درباره هنر، به انتقال ایده های خود به مخاطب بپردازند. همیشه فکر کرده ام فصل مشترک ما نمی تواند چیزی جز علاقه به پیدا کردن «فردیت» هامان در عکاسی باشد.

دوم: راه زیادی آمدیم، وسط تنهایی و بی اسپانسری و گرانی و گرانی. هر کجای کارهای فرهنگی را که نگاه کنی احساس تنهایی و غربت می کنی. چه قدر باید خوش حال باشم که بچه های نمایشگاه هیچ وقت نخواستند استانداردهای ارائه کار، زیر دست و پای تورم قربانی شود.

سوم: موضوع های مختلفی را برای این نمایشگاه گروهی انتخاب کردم، اما در نهایت «ترند» انتخاب شد. دلایل انتخاب زیاد بودند، یکی این که خود بچه ها در گذارسنت به نوگرایی جامعه امروز، درگیر ترندهای مختلفی هستند، پس تجربه های شخصی شان به کار می آمد، دیگر آن که این موضوع لایه پرسشگر و نقادانه ای دارد که می تواند درعین انتزاعی بودن، نقد یک آسیب اجتماعی نیز باشد. 

چهارم: هر شی نو رابطه ای جدید ایجاد می کند. اسباب زندگی ریخته است دورمان، شی ها جان زندگی شده اند و در این هجوم و محاصره یادمان می رود به خودمان نگاه کنیم. موجودیت ما با تنوع طلبی، مدگرایی، و اصالت دادن به مصرف و تغییر الگوهای زندگی روزمره مان گره خورده است. این وسط هویت تازه ای شکل می گیرد از آدم + شی. جستجوی ما در این نمایشگاه در قاب های (با انسان / بی انسان) بازنمایی از این هویت است که گاهی بصورت ابژکتیو «عکاسی» شده و زمانی به صورت تجربه گرایانه همراه با ایده در قالب کنشی اجتماعی به «تصویر» تبدیل شده اند. 

پنجم: آنچه مهیا شد ممکن نبود مگر با همکاری ها و الطاف دکتر محمد مهدی رحیمیان، خانم مزینانی، خانم قاسمی، خانم مهتاب مفید و دیگر همکاران ارجمندشان در مجموعه خانه هنرمندان ایران.

*
نمایشگاه گروهی عکس ترند جمعه ی پیش رو پنجم مرداد نود و هفت، در گالری بهار خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود. ساعت بازدید در روز جمعه: پنج تا ده بعد از ظهر