پایان داوری عکس های پنجمین جشنواره ملی خانه دوست

داوری هفده هزار عکس رسیده به پنجمین جشنواره ملی خانه دوست انجام شد و برگزیدگان این دوره از جشنواره مشخص شدند.
داوری با مباحثه فراوان و جذابی در میان داوران همراه بود و طی چندین مرحله، عکس ها بالا آمدند. از هیات محترم داوران شامل فاطمه بهبودی، محمد مهدی رحیمیان، مجید سعیدی، سعید محمودی ازناوه و ساسان مویدی بسیار ممنونم که وقت، دقت و حوصله فراوانی را برای تماشای عکس ها گذاشتند، به شخصه از مباحث مطروحه توسط این عزیران در داوری استفاده کردم و لذت بردم.
کیفیت عکس های رسیده آن قدر مطلوب بود که مجبور شدیم در نهایت، عکس های برخوردار از چهار رای را به بخش مسابقه وارد کنیم و به این ترتیب یکصد و چهارده اثر به بخش مسابقه راه پیدا کرد.
ضمن سپاس از مشارکت فوق العاده دو هزار عکاس شرکت کرده در این رویداد، توجه شما را به چند عکس از آثار بخش مسابقه این دوره از جشنواره جلب می کنم.


mahdi_javadi

مهدی جوادی شاد - پذیرفته شده در بخش موبایلی

erfan_samanfar

عرفان سامان فر - پذیرفته شده در بخش مستند

hojat_allah_ataei

حجت الله عطایی - پذیرفته شده در بخش مستند

seyed_hosein_bahreini

سید حسین بحرینی - پذیرفته شده در بخش معماری اماکن اسلامی

farshid_ahmadpour_2

فرشید احمدپور- پذیرفته شده در بخش معماری اماکن اسلامی

pouya_bayat

پویا بیات - پذیرفته شده در بخش موبایلی

morteza_jaberian

مرتضی جابریان - پذیرفته شده در بخش موبایلی