پنجمین جشنواره ملی عکس خانه دوست
20151209125638_IMG_6878aa

20151209125638_IMG_6879a

مهلت ارسال عکس به پنجمین جشنواره ملی خانه دوست دیشب به پایان رسید و اعتماد و شوق عکاسان ایرانی شرکت کننده در این جشنواره منجر به ارسال هفده هزار و یکصد و بیست و شش عکس شد. از دقایقی پس از ساعت دوازده دیشب کار دانلود عکس های رسیده به بخش موبایلی و حرفه ای را آغاز کردیم و کماکان این عمل ادامه دارد. آن چه بیش از این استقبال اهمیت دارد پیام های انرژی بخش متعددی است که به شکل های مختلف به دست من می رسید، اگر سایت ما لحظه ای حتی دچار اختلال بود امکان نداشت عکاس بزرگواری از دور یا نزدیک با پیغامی مرا بی درنگ مطلع نکند، اگر خاطره ای با عکسی زنده می شد و یا اگر حسرتی بر دلی می ماند این احساس ها با پیامی در دایرکت یا سایت جشنواره به دست ما می رسید و حجم این مهربانی ها آن قدر زیاد بود که شاید فرصت نکرده باشم همه آن ها را پاسخ بدهم اما به واقع هم کلامی با عزیزان شرکت کننده از زیباترین لحظه های این جشنواره بود.
همچون چهار دوره گذشته، بدون دقیقه ای وقت اضافه و بدون تمدید، دریافت آثار بسته شد و پس از دانلود تمامی آثار، مراحل دسته بندی، کد گذاری، کنترل فنی و تطبیق تک تک آثار دانلود شده با عکس های موجود در هشتگ اینستاگرام توسط هیاتی پنج نفره آغاز خواهد شد و سپس هیات محترم داوران شامل: مجید سعیدی، ساسان مویدی، دکتر محمد مهدی رحیمیان، سعید محمودی ازناوه و سرکار خانم فاطمه بهبودی به قضاوت در مورد آثار این دوره خواهند پرداخت تا در نهایت حدود یکصد عکس به بخش مسابقه، کتاب و نمایشگاه راه یابد و برگزیدگان نهایی توسط این هیات مشخص شوند.
روبرو شدن با این همه قصه ی زیارت، قصه گشایش و قصه معصومیت آدم ها در قاب های این جشنواره برایم همیشه هیجان انگیز بوده است و به عکاسان شرکت کننده غبطه خورده ام که گاهی موفق به ثبت چه اتفاق بکری شده اند و چه مواجهه قریبی با موضوع داشته اند و راستی که چه قدر شعر سر ریز شده است توی بعضی از عکس ها.
از تک تک دو هزار عکاسی که با ارسال بیش از هفده هزار عکس در بخش های: موبایلی { ده هزار و هشتصد و بیست و نه عکس }، مستند { چهار هزار و پانصد و پنجاه عکس } و معماری { هزار و هفتصد و چهل و هفت عکس } ما را به حریم نگاه زیبایشان راه دادند: ممنونم.