پایان داوری چهارمین جشنواره ملی عکس مشهد
432.jpg
عکس: حمید جسمی

سایه ها می دانند که چه "تابستانی" است


از راست: فرامرز عامل بردبار، سید مجتبی خاتمی، دکتر نعما محمدیان روشن، هادی مظفری، دکتر محمد ستاری، دکتر مهدی مقیم نژاد، شهریار توکلی، خودم، سعید مزینانی، الهه ابراهیمی